Waar Stefan over spreekt

Stefan kan als spreker over een aantal onderwerpen vertellen. Hieronder vindt u de onderwerpen waarmee hij uw organisatie of congres kan boeien, meenemen en van kan laten leren. Hij zal zijn speech steeds op maat samenstellen voor uw organisatie of congres en u meenemen in zijn verhaal van patiënt naar succesvol ondernemer. Stefan spreekt over deze onderwerpen:

Jeugdzorg van toen

Jeugdzorg van nu

Zijn ervaringen als gezinslid van een gezin met een multiproblematiek is geen prettig maar wel heel leerzaam verhaal. Dat is dan ook het doel van het vertellen van dit verhaal: U en uw gasten ervan laten leren. Uiteraard is er na het vertellen van het verhaal gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna heeft u iets geleerd over mens zijn, eigen falen en hoe het te onderkennen.

Sinds hij zijn herstel inzette in 2012, heeft Stefan veel gezien en meegemaakt met betrekking tot de jeugdzorg in Nederland. Hoe er wordt omgegaan met meldingen, adviesaanvragen en de verhalen die men binnen jeugdzorg ontvangt van ouders of andere betrokkenen. U hoort erover en hopelijk leert u ervan. Want hij heeft ook duidelijke denkbeelden hoe het anders kan. Een positieve noot complimenteert dit verhaal

Herstellen doet hij zelf, maar niet alleen

De nieuwe ggz

Het herstelverhaal van Stefan is er een van vele ups en downs. Maar met een positieve uitkomst. En dat laatste is vooral de kern van zijn boodschap: Werken aan je herstel heeft altijd een positieve uitkomst.

In Nederland is onder de noemer Nieuwe ggz een beweging ontstaan die pleit voor een andere manier van werken en kijken naar de geestelijke gezondheidszorg. Maar hoe ziet een man met 25 jaar patiëntervaring ggz dat? Dat hoort u als u luistert naar Stefan Vlaminckx over dit onderwerp

VN ambassadeur Rechten van de Mens met een handicap en inclusieve maatschappij

Besef goed wat je op internet doet

Er is een aanvulling geschreven op de universele verklaring rechten van de mens. Namelijk de specifieke rechten van mensen met een handicap. Stefan zal de belangrijkste punten onder de aandacht brengen, en uitleggen wat dat voor u, uw organisatie, jou en bijvoorbeeld jouw klas betekent. Heb je zelf een handicap? Dan kan Stefan jou vertellen wat je mag verwachten nu het nieuwe verdrag er is.

Want wat jij nu op internet doet, doe je voor de eeuwigheid. Als ervaringsdeskundige kan Stefan je haarfijn uitleggen wat het met je doet als je er op volwassen leeftijd achter moet komen dat je het zowat tot wereldster hebt geschopt op het DarkWeb. Deze module is er ook speciaal voor middelbare scholieren vanaf de tweede klas.